Hvad tror vi på?

Vi tror på:

  • Bibelen som Guds inspirerede ord.
  • Én treenig Gud: Fader, Søn og Helligånd, Skaber og Opretholder af alle ting.
  • Jesu Kristi tilgivelse og frelse af nåde ved tro.
  • Menneskets frie vilje og den åndelige kamp mellem gode og onde kræfter.
  • Det evige liv og udødeligheden som en gave, der tildeles ved troen på Kristi død og opstandelse.
  • De troendes fællesskab, hvor hele menigheden samles til bibelstudium, lovprisning og bøn, og hvor medlemmer personligt og finansielt støtter evangeliets udbredelse.
  • De ti bud som Guds uforanderlige og eviggyldige lov for alle mennesker i alle tidsaldre.
  • En kristen livsstil, der bl.a. kommer til udtryk i vort ansvar for sund levevis og værn om naturen.

 

Navnet “Syvendedags Adventistkirken, fortæller:

 

  • At vi holder sabbatten, den syvende dag, som er den bibelske hviledag. Sabbatten er en del af skabelsen. Derfor mødes vi til gudstjeneste på denne dag.
  • At vi forventer Jesu Kristi genkomst (advent) som en afslutning på denne verdens historie og den endelige opfyldelse af bønnen: ”Komme dit rige!”

 

Vil du vide mere om Adventisternes tro, kan du finde yderligere information på adventist.dk