Om kirken

Roskilde Adventistkirke er en frikirke tilknyttet Syvende Dags Adventistkirken i Danmark. Menigheden i Roskilde tæller ca. 130 voksne døbte medlemmer foruden børn, som gennem deres hjem er knyttet til menigheden (Adventisterne praktiserer voksendåb). Adventkirken, som er tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen, blev indviet i 1963. Kirkebygningen danner en meget smuk ramme om menighedens liv og tilbedelse, og bygningen er blevet et kendt billede i byen. I Danmark er der ca. 2500 medlemmer fordelt på 43 menigheder. I verden er der ca. 20 millioner adventister. Kirkens gudstjenester og øvrige aktiviteter er åbne for alle. I 1968 tog Adventistkirken i Roskilde initiativ til oprettelsen af Roskilde Private Skole på Dr. Sofiesvej. I 1972 blev skolen en selvejende institution. Skolen lægger vægt på faglighed, trivsel og gensidig respekt og driver skolen baseret på kristne værdier og holdninger. (Se mere om skolen på www.rps.dk)