websitesOversigt over Globale sda-hjemmesider

Denne oversigt viser nogle andre hjemmesider som kan have din interesse og som vedrører det arbejde og fællesskab som Adventistkirken står for. Oversigten er sikkert ikke komplet, så skulle du synes der lige mangler en adresse, så send gerne dit forslag til os !


 

 Adventistkirkens international hjemmeside arrow

Er Adventistkirkens internationale hjemmeside. Hver Lørdag besøger 20 millioner mennesker en adventistkirke. Læs meget mere om dette på hjemmesiden.  Læs mere...
 

 Adventistkirkens nødhjælpsarbejde på Verdensplan (ADRA International) arrow

Står for Adventist Development and Relief Agency. Den danske afdeling af ADRA er med i den internationale, som er en anerkendt selvstændig organisation for humanitært hjælpearbejde tilsvarende organisationer som Internationalt Røde Kors m.fl., dog i langt mindre størrelse. ADRA er politisk respekteret for at være en gennemsigtig organisation med projekter der har udvist en god styring.  Læs mere...

  

 Media - Three Angels Broadcasting arrow

Three Angels Broadcasting Network (3ABN) is the “Mending Broken People Network,” a 24-hour Christian television and radio network. 3ABN’s focus is to present programming which will reach people right where they are hurting. 3ABN offers divorce recovery programs, drug and alcohol rehabilitation, cooking and health programs, stop smoking and weight loss, programs that deal with children and family issues, organic gardening, natural home remedies, gospel music programs, as well as a variety of inspirational themes from the Bible for children and adults. Læs mere...