websitesBørn & Unge sites

Denne oversigt viser nogle andre hjemmesider som kan have din interesse og som vedrører det arbejde og fællesskab som Adventistkirken står for. Oversigten er sikkert ikke komplet, så skulle du synes der lige mangler en adresse, så send gerne dit forslag til os !


 

 DJ TV Club  (Engelsk)arrow

DJ TV Club er rettet mod at give børn i alderen 6 til 10 med en sjov måde at lære Bibelen og vokse tættere til Jesus. De producerer også tv-programmer, der vises på Insp, iLifetv, LaFamilia og INI. 
Læs mere...

 

 Youth Games  (Engelsk) arrow

Det er ofte et dilemmaat forsøgeatkomme mednyespilhveruge!Deter herYouthGameskommerindhandymedet udvalgafspilspecielttildette formål.Forklaringerne pådisse spiler megetklare, og dukanogsåbedømmespil ellerefterlade kommentarer. 
Læs mere...

 

 KKR BørneTVarrow

Københavns Kristne WebTV, med et stort udvalgt af materiale, kristne tegnefilm mv.  
Læs mere...

 

 Opdag Nytarrow

Her er der mange interessante aktiviteter for børn. Spil, film, konkurrencer og leg på børns præmisser. Selvsagt funderet på den kristne tro.
Læs mere...

 

 Lifekids TVs  (Engelsk) arrow

En udmærket hjemmeside hvor børn kan spille, lege, se video og andre aktiviteter. Deres formål er at stimulere børns tro.
Læs mere...